נובמבר 5, 2014

כיצד מתנהלת מערכת בריאות הנפש בעולם?

פרופסור משה קוטלר ומומחים בנושא בריאות הנפש עוקבים בעניין אחר המתרחש בתחום במקומות אחרים בעולם. על אף המאפיינים המשותפים של התחום, התנהלות המערכות השונותמשה קוטלר יכולה לעזור לשדרג את השירות לאזרחים בישראל ולתרום לאיכות חיים גבוהה יותר. בריאות הנפש בארץ ובעולם עוסקת בתחושה הפסיכולוגית של רווחה נפשית אך היא גם משפרת את המצב הרגשי ואת יכולת התפיסה.

בריטניה היא מקור לחיקוי מצד מומחים לבריאות הנפש. התקציב של שירותי בריאות הנפש בבריטניה הוא למעלה מעשרה אחוזים. גם הנתח היחסי של סל הבריאות במדינות מערביות אחרות בעולם, באירופה או בארצות הברית, הוא כמעט כפול לעומת ישראל. מכך ניתן להסיק כי המצב אצלנו אינו מזהיר ולכן ראשי איגוד הפסיכיאטריה מעוניינים ליישם רפורמה משמעותית.

משה קוטלר: "יש לשפר את מצב רפואת הנפש בישראל"

יו"ר איגוד הפסיכיאטריה ומנהל בית החולים לבריאות הנפש באר יעקב, מר משה קוטלר, גורס כי יש לשפר את המצב הבסיסי של רפואת הנפש בישראל. אלו הדגשים העיקריים שנותן קוטלר בהקשר הזה:

  • הזנחה ארוכת שנים מביאה להיעדר כוח אדם ראוי
  • חוסר במסגרות האשפוז והשירות האמבולטורי
  • תשתיות לא ראויות
  • יחס מפלה בין הגוף והנפש

כיום יש בישראל מעל 70 תקנים לא מאוישים ומחסור תמידי בכוח אדם. השחיקה, התנאים הלא קלים וחוסר אכיפה מצד הרשויות פוגעים בשירות הניתן לאזרחים בתחום בריאות הנפש. התוצאה היא מרמור בקרב התושבים ותחושת תסכול חוצה גילאים.

לסיכום, רק באמצעות מעקב אחר התנהלות מערכת בריאות הנפש בעולם והסקת מסקנות ניתן לשפר את השירות הניתן לאזרח. מעקב מן הסוג הזה עוזר לשפר את המערכת הקיימת והוא גם מונע טעויות או נזקים בלתי הפיכים. את המעקב מבצעים אנשי מקצוע המכירים את התחום והנושא מקרוב.

 

Posted by פרופ' משה קוטלר

יו"ר אגוד הפסיכיאטריה בישראל. מנהל המרכזים לבריאות הנפש באר יעקב – נס ציונה - מב"ן שב"ס, פרופ' מן המניין בפסיכיאטריה בבית הספר לרפואה אוניברסיטת תל-אביב ומשנה לדקאן (לחינוך רפואי) בפקולטה לרפואה, יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הנפש, יו"ר החברה הישראלית לרפואת התמכרויות והיו"ר הנבחר של איגוד הפסיכיאטריה בישראל. בעבר כהן כראש מחלקת בריאות הנפש של צה"ל (אל"מ במילואים), כמנהל המרכז לבריאות הנפש בבאר-שבע, סגן דקאן בביה"ס לרפואה באוניברסיטת בן- גוריון וראש החוג לפסיכיאטריה באוניברסיטאות בן גוריון בנגב ותל-אביב.

View more posts from this author