מרץ 24, 2014

על המועצה הלאומית לבריאות הנפש בראשה פרופ משה קוטלר

פרופסור משה קוטלר הינו יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הנפש. מועצה זו היא גוף ציבורי שהוקם על ידי משרד הבריאות בכוונה לקדם שילובם של מערכי השירות לבריאות הנפש כחלק מהשירות של משרד הבריאות תוך דגש על גישות טיפוליות ממוקדות באדם ובמשפחתו על פי עקרון השיוויון, ועל מנת לקדם את יעילות ואיכות השירות של הטיפול בתחום בריאות הנפש בישראל.
תפקיד המועצה הוא לבחון ולייעץ להנהלת משרד הבריאות בתחומי בריאות הנפש לרבות בתחומים הבאים:

· גיבוש והצגה של מדיניות בתחום הטכנולוגיה הרפואית של בריאות הנפש
· גיבוש והצגה של מדיניות יישום בתחום זה במערך הטיפולי של אשפוז ובקהילה
· פיתוח הטיפול והשירות בתחום בריאות הנפש
· הוצאת מרפאות לבריאות הנפש לקהילה ולא רק במרכזים רפואיים
· דירוג תרופות וטכנולוגיות לוועדת סל שירותי הבריאות לציבור בתחום בריאות הנפש

במה עוסקת המועצה הלאומית לבריאות הנפש?

פרופ משה קוטלר: המועצה הלאומית לבריאות הנפש בראשותי, נפגשת אחת לחודש עד שלושה חודשים לדיונים שוטפים. ואחת לשנה אני מכנס פורום של המועצה עם הנהלת משרד הבריאות על מנת להציג את סיכום הפעילות של השנה החולפת ועל מנת להציג תכנית עבודה לשנה הקרובה. במפגשים החודשיים אנו דנים בסוגיות מקצועיות המועלות על ידי ועל ידי חברי הוועדה האחרים או על ידי משרד הבריאות. המועצה מפעילה וועדות מומחים בהתאם לצרכים השונים ואלה דנות ומעבדות את המידע ומכינות אותו לדיונים במועצה. יש מקרים שבהם מוקמים פורומים משותפים לכמה מועצות שונות בתחום הבריאות לשם קידום נושאים משותפים.

מי מטפל בהמלצות של המועצה?
פרופ משה קוטלר: ההמלצות שמתגבשות במועצה מועברות להנהלת משרד הבריאות לשם בחינה ויישום שלהן, ואחת לשנה מתקיימת ישיבת מעקב במשרד הבריאות לשם בחינת יישום ההמלצות בפועל ועידכון המועצה בנוגע לכך.

להרצאות של פרופ משה קוטלר

Posted by פרופ' משה קוטלר

יו"ר אגוד הפסיכיאטריה בישראל. מנהל המרכזים לבריאות הנפש באר יעקב – נס ציונה - מב"ן שב"ס, פרופ' מן המניין בפסיכיאטריה בבית הספר לרפואה אוניברסיטת תל-אביב ומשנה לדקאן (לחינוך רפואי) בפקולטה לרפואה, יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הנפש, יו"ר החברה הישראלית לרפואת התמכרויות והיו"ר הנבחר של איגוד הפסיכיאטריה בישראל. בעבר כהן כראש מחלקת בריאות הנפש של צה"ל (אל"מ במילואים), כמנהל המרכז לבריאות הנפש בבאר-שבע, סגן דקאן בביה"ס לרפואה באוניברסיטת בן- גוריון וראש החוג לפסיכיאטריה באוניברסיטאות בן גוריון בנגב ותל-אביב.

View more posts from this author