Monthly Archives: מאי 2012

מאי 21, 2012

הכנס התלת שנתי

הכנס התלת שנתי שהסתיים בשבוע שעבר עמד גם בסימן חילופי גברי בהנהלת האיגוד: פרופ' משה קוטלר נכנס  לתפקיד היו"ר, לכהונה שתארך שלוש שנים. יחד עם פרופסור קוטלר יכהנו בוועד החדש מזכירת האיגוד ד"ר טל ברגמן לוי והגזבר שמואל הירשמן. מערכת האתר שולחת איחולים וברכות הצלחה לועד החדש ובהזדמנות זו, תודתינו להנהלת האיגוד הקודמת, היו"ר היוצא פרופ' […]

Read More

מאי 18, 2012

יום עיון ריפוי בעיסוק

תאריך הארוע : 06/06/2012 יום עיון ריפוי בעיסוק 6.6.12 תוכנית יום העיון 09:00 התכנסות 09:30 ברכות: פרופ' משה קוטלר, מנהל המרכז המאוחד לבריאות הנפש באר יעקב – נס ציונה – מב"ן שב"ס והמערך הקהילתי. גב' אורלי בוני, מנהלת השרות הארצי לריפוי בעיסוק, משרד הבריאות. 09:45 המשימה: ממשק לחיים – קבוצות במחלקת נוער גב' דקלה אלגריסי, […]

Read More

מאי 3, 2012

האם יצליח פרופסור קוטלר במאבקו לשינוי רפורמת בריאות הנפש?

המרפאות הציבוריות לבריאות הנפש, במתכונתן הנוכחית, רק מעודדות פנייה של רבים הזקוקים לטיפול נפשי, לכיוונים פרטיים. כך טוען פרופ' משה קוטלר, יושב ראש המועצה הלאומית לבריאות הנפש. פרופסור קוטלר, פסיכיאטור, מנסה כבר כמה שנים להגיע לשינויים ברפורמת בריאות הנפש, ומתריע על התנהלות במישור זה פרופסור קוטלר מביע דאגה רבה, הנובעת מהכרה והבנה של מצוקת מטופלים […]

Read More