Monthly Archives: נובמבר 2014

נובמבר 5, 2014

כיצד מתנהלת מערכת בריאות הנפש בעולם?

פרופסור משה קוטלר ומומחים בנושא בריאות הנפש עוקבים בעניין אחר המתרחש בתחום במקומות אחרים בעולם. על אף המאפיינים המשותפים של התחום, התנהלות המערכות השונות יכולה לעזור לשדרג את השירות לאזרחים בישראל ולתרום לאיכות חיים גבוהה יותר. בריאות הנפש בארץ ובעולם עוסקת בתחושה הפסיכולוגית של רווחה נפשית אך היא גם משפרת את המצב הרגשי ואת יכולת […]

Read More