Monthly Archives: מרץ 2015

מרץ 11, 2015

היפנוזה בהפרעות אכילה

פרופ משה קוטלר ומומחים אחרים בתחום הפסיכיאטריה מוצאים קשר אפקטיבי בין הפרעות אכילה לבין היפנוזה. במאמר הבא נציג את עיקרי הטיפול ונסביר את הייחודיות שלו הפרעות אכילה מתייחסות בעיקר לאנורקסיה ובולימיה. על אף הבדלים משמעותיים בין שני סוגי המחלות, עדיין מדובר על תופעות הדרות בכפיפה אחת תחת ההגדרה של הפרעות אכילה. הסיבה לכך היא האופן […]

Read More